Medya Planlama

Service Images
Bir medya planlaması hazırlanırken cevap verilmesi gereken sorular vardır;
Kampanyada verilmek istenen ana mesaj nedir?
 • Ürün ya da Hizmet Analizi
 • Hedef kitle (data) kimdir?
 • Mecra Tercihleri. Hedef kitleye hangi mecralar aracılığı ile ulaşılmalıdır?
 • Hedeflenen Oranların Analizi
 • Bütçe Belirleme
 • Raporlama ve Değerlendirme

1. Ürün ya da Hizmet Analizi:

İlk aşamada ürün analizi yapılır. Özellikleri nelerdir, hayatımızdaki yeri nedir, ne olabilir, faydaları nelerdir gibi soruların cevapları bulunarak ürün hakkında geniş çaplı bilgilenme çalışması hazırlanır.

Ürün hakkında her detay bilinmelidir. Pazardaki yeri araştırılır. Ürünün giriş, gelişim, büyüme, olgunluk veya düşüş dönemlerinden hangisinde olduğu kampanya iletişimini belirlemek açısından oldukça önemlidir.

Service Images

2. Hedef kitle (data) kimdir?:

Kampanyanın hangi hedef kitleye hitap edeceğini belirlemek ürünün bilinirliğini artırmak açısından oldukça önemlidir. Ürünün özellikleri ile belirlenen hedef kitlenin özellikleri birbiriyle uyuşmalıdır. Bu sebeple hedef kitle çok iyi analiz edilmelidir. Hedef kitle belirlenirken dikkat edilecek iki önemli unsur vardır;

Hedef kitlenin demografik özellikleri;
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Medeni Durum
 • Sosyoekonomik Düzey
 • Meslek
 • Eğitim
Hedef kitlenin psikografik özellikleri;
 • Kişisel İlgi Alanları
 • Tüketim Alışkanlıkları
Service Images

3. Medya Araçlarının Tercihi ve Uygulanacak Yöntem:

Bu aşama medya planlamasının en kilit noktasıdır. Hedef kitleye doğrudan ulaşılacak medya araçları seçilmelidir. Hangi bölgede hangi kitle hangi iletişim aracını kullanıyor sorularının çok iyi cevaplanması gerekmektedir. Bu süreçte ilk sürecin etkileri büyüktür.

Ürün hakkında her detay bilinmelidir. Pazardaki yeri araştırılır. Ürünün giriş, gelişim, büyüme, olgunluk veya düşüş dönemlerinden hangisinde olduğu kampanya iletişimini belirlemek açısından oldukça önemlidir.

Belirlenen tarih aralıklarında medya bilgilendirmek amaçlı medyaya basın bültenleri gönderilmelidir. Kampanya bilgilendirmesi yapılmalıdır.

Service Images

4. Hedeflenen Oranların Analizi:

İletişim kampanyasının ne kadar anlaşılabilir olduğunu gösteren süreçtir. Kampanya boyunca belirli aralıklarla ufak çaplı kamuoyu yoklaması yapılmalıdır.

Service Images

5. Bütçe Belirleme:

Bütçe değerlendirmesi yapılır. Kampanyanın başarı oranı ile bütçe karşılaştırılır. Kampanya hedeflerine ulaşılıyorsa kurum kampanya dönemini zarar görmeden verimli şekilde geçiriyor demektir.

Service Images

6. Raporlama ve Değerlendirme:

Medya planlamasının son aşamasıdır. Bütün kampanyanın değerlendirme sürecidir. Kampanya boyunca yapılan analizler birleştirilerek kuruma raporlama yapılır.

Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar başarılı olduğu, nerelerde başarılı olduğu, kimlere ulaşıldığı, hangi döneminde başarısız olunduğu, bütçeye uygun olup olmadığı gibi unsurlar belirlenir. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda iletişim kampanyasında düzenlemeler yapılır.

Service Images